Servicii

Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

a) Realizarea şi editarea de pliante, afişe, broşuri, publicaţii şi alte materiale informative.

b) Informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei asupra cancerului şi a altor boli.

c) Organizarea de cursuri de pregătire, de formare profesională, seminarii, training-uri,  conferinţe, dezbateri publice, programe de sănătate publică, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.

d) Reducerea impactului psihologic şi socio-economic asupra pacienţilor cu cancer şi altor categorii de bolnavi prin servicii  de consiliere psihologică, juridică şi eventual, sprijin material şi financiar.

e) Apărarea drepturilor şi intereselor tuturor pacienţilor şi a demnităţii umane.

f) Încurajarea dreptului de exprimare liberă cu privire la drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.

g) Crearea şi dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinatate, organizaţii nonguvernamentale, instituţii de cult, instituţii publice, firme, companii, companii de stat şi private.

h) Organizarea de tabere, activităţi culturale, recreative, ocupaţionale.

i) Implicarea voluntarilor în activităţile asociaţiei pentru realizarea scopului propus.

j) Acordarea de suport, asistenţă şi îngrijire paleativă bolnavilor de cancer şi altor categorii de bolnavi.

k) Facilitarea accesului persoanelor bolnave şi aparţinătorilor la servicii de cazare, asistenţă, suport, masă.

l) Acordarea accesului gratuit la servicii medicale.

m) Achiziţionarea şi dotarea unor spaţii cu aparatură de specialitate.

n) Susţinerea financiară a membrilor, personalului propriu, voluntarilor în vederea participării la cursuri.

o) Crearea şi dezvoltarea de proiecte cu finanţare internă şi externă.

p) Dezvoltarea de activităţi economice care să vină în sprijinul funcţionării serviciilor organizate la nivelul asociaţiei.

q) Iniţierea, elaborarea şi aplicarea de norme legislative conform scopului asociaţiei.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.