Despre noi

Asociaţia Română de Oncologie “Sfânta Ana” a fost înfiinţată în luna mai 2011 pe fondul creşterii continue şi considerabile a numărului cazurilor de cancer şi al previziunilor din ce în ce mai sumbre în ceea ce priveşte creşterea accelerată a cazuisticii.

Asociaţia, persoană juridică apolitică, independentă, nonprofit, are drept ţel principal promovarea, organizarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor persoanelor bolnave de cancer şi altor categorii de bolnavi, pentru creşterea calităţii vieţii acestora prin activităţi integrate de tip social, psihologic şi medical. De asemenea, ne adresăm cadrelor medicale în domeniu şi din domenii conexe, în încercarea de a le sprijini în perfecţionarea lor în specialitate. Prin înfiinţarea de comitete medicale, organizarea de conferinţe, schimburi de experienţă, accesul la ultimele informaţii, Asociaţia Română de Oncologie “Sfânta Ana” are rol ştiinţific, catalizator al specialiştilor din lumea medicală.

Asociaţia Română de Oncologie “Sfânta Ana”, deşi înfiinţată în judeţul Gorj, are adresabilitate atât către bolnavii şi cadrele medicale din această zonă, cât şi la nivel naţional.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.